NAPOTITVE DELAVCEV
/ detaširani delavci

Delodajalec in napoteni delavec morata za izvajanje del v državi gostiteljici spoštovati zakonske obveznosti, ki jih tuja država predpisuje.

Napotitev v tujino morata opredeliti v pogodbi o zaposlitvi oz. v posebej dogovorjenem aneksu k pogodbi. Tako kot mora imeti zaposleni vso dokumentacijo, mora imeti za delo v tujini vso obvezno dokumentacijo tudi delodajalec. Da lahko izvajajo storitev čezmejno, morajo za to biti izpolnjeni pogoji. Dokumentacija, ki je obvezna, pa mora v glavnem vedno biti na samem kraju opravljanja storitev.

O vsem navedenem vam lahko pri nas pomagamo, saj spremljamo poslovanje naših naročnikov v tujini, predvsem v Avstriji, Nemčiji, Švici, Madžarski. Hkrati vam lahko zagotovimo tudi pravilno programsko rešitev obračuna plač in vso potrebno poročanje obrazcev. Ponujamo vam rešitve iz lastnih izkušenj.


Za več informacij in pomoč vam je na voljo:

GZS - FINALIST S strani GZS – zbornice računovodskih servisov - izbrani med finaliste za Naj računovodski servis v Sloveniji, v kategoriji srednje velikih računovodskih servisov.
GZS - FINALIST S strani GZS – zbornice računovodskih servisov - že drugo leto zapored izbrani med tri finaliste za Naj računovodski servis v Sloveniji, v kategoriji srednje velikih računovodskih servisov.
AAA Bonitetta Z izpolnjevanjem strogih kriterijev bonitetnih odličnosti, je poslovni center FIRST Murska Sobota pridobil certifikat odličnosti AAA, ki ga podeljuje bonitetna hiša Bisnode.
Naš poslovni center je uvrščen med 3 % vseh poslovnih subjektov v Sloveniji, ki izpoljnujejo zahtevane pogoje.
Družba FIRST Murska Sobota je prejemnica Potrdila o opravljanju dejavnosti računovodskih storitev v skladu s Standardom izvajalcev računovodskih storitev. Potrdilo izdaja GZS – Zbornica računovodskih servisov.
Družba FIRST Murska Sobota tako potrjuje visoko strokovno usposobljenost sodelavcev in najvišje normative kakovosti opravljenega dela in storitev.
Excellent SME Poslovni center FIRST Murska Sobota je pridobil certifikat poslovne odličnosti ‘Excellent SME Slovenia’. Spletni certifikat »Odlično srednje, malo ali mikro podjetje« oziroma »Excellent SME Slovenia« je priznanje za odlično poslovanje, ki ga Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z uveljavljeno bonitetno hišo Coface Slovenija izdaja najboljšim srednjim, malim in mikro podjetjem.