NOVICA


RAZPISI | 27.6. 2018

Razpis za spodbujenje socialnega podjetništva v Pomurski regiji

Na razpis se lahko prijavi socialno podjetje, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis registrirano.