NOVICE


FIRST LIGA

FIRST LIGA | 31.12. 2017

REZULTATI 2016/2017 EKIPNO

VEČ...

FIRST LIGA | 31.12. 2017

REZULTATI 2016/2017 POSAMEZNO

.

VEČ...

RAZPISI

RAZPISI | 9.7. 2020

Ukrep 6.4 - Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

Cilji podukrepa:

• vzpostavitev in razvoj novih oziroma že obstoječih nekmetijskih dejavnosti na podeželju, • izboljšanje dohodkov

VEČ...

RAZPISI | 8.7. 2020

Javni poziv COVID19 za nakup zaščitne opreme

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Cilj javnega poziva je z nepovratnimi sredstvi spodbuditi ciljne skupine k nakupu zaščitne opreme.

VEČ...

RAZPISI | 24.3. 2020

P1 plus 2020 - Garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere


NAMEN IN CILJ RAZPISA

Produkt P1 plus 2020 je namenjen hitrejšemu, lažjemu in cenejšemu p

VEČ...

RAZPISI | 24.3. 2020

Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki predvidoma stopi v veljavo 29. marca 2020

Državni zbor je na seji dne 20. 3. 2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki bo predvidoma stopil v velja

VEČ...

RAZPISI | 26.2. 2020

P2R 2020 - Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021

NAMEN RAZPISA

Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih. S podporo se izboljša poslovanj

VEČ...

RAZPISI | 30.12. 2019

P7R 2019 – MIKROKREDITI NA PROBLEMSKIH OBMOČJIH Z VISOKO BREZPOSELNOSTJO IN NA OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH V REPUBLIKI SLOVENIJI

Predmet produkta so mikrokrediti za mikro, mala in srednje velika podjetja (v nadaljevanju MSP).

Namen produkta je nepo

VEČ...

RAZPISI | 5.11. 2019

SPODBUDE ZA DIGITALNO TRANSFORMACIJO MSP (P4D 2019 – 2023)

Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencija) za zagotovitev tehnične opremljenosti in digitalne transformacije ključnih proizvo

VEČ...

RAZPISI | 22.3. 2019

Razpis za garancije za bančne kredite s subvencijo obrestne mere

Za mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji

VEČ...

RAZPISI | 6.3. 2019

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

V okviru Javnega razpisa »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij - Center za kreativnost 2019« (JR CzK 2019) vas vabimo k oddaji ponudbe za Sklo

VEČ...

RAZPISI | 1.3. 2019

Razpis za mikrokredite - P7 - 2019

Slovenski podjetniški sklad ponuja mikrokredite v skupnem obsegu 12.000.000 EUR za mikro ali malo podjetje s sedežem v Republiki Sloveni

VEČ...

RAZPISI | 27.6. 2018

Spodbude za razvoj lesarstva na področju polproizvodov

Razpis za sofinanciranje projektov, katerih rezultat mora biti uvedba ali povečanje proizvodnje na področju predelave ali obdelave lesa.

VEČ...

RAZPISI | 27.6. 2018

Razpis za spodbujenje socialnega podjetništva v Pomurski regiji

Na razpis se lahko prijavi socialno podjetje, ki je na dan oddaje vloge na javni razpis registrirano.

VEČ...