RAČUNOVODSTVO

FIRST v Pomurju že več kot 20 let.


Imate mikro, majhno ali veliko podjetje, ste zavod, zadruga, se ukvarjate s kmetijstvom, ali imate dopolnilno dejavnost.
Za vas imamo pripravljene ustrezne rešitve in orodja za celostno podporo vašemu poslovanju.

V Sloveniji in širše smo že več kot 20 let prepoznavni po kakovostnih in strokovnih računovodskih storitvah ter svetovanju vodstvu in odločevalcem na tem področju. Številni zadovoljni naročniki, prejete nagrade, certifikati in priznanja potrjujejo našo kakovostno opravljeno storitev in vaše zadovoljstvo.

Računovodske storitve so sestavni del vsakega poslovanja. Pravilne in ustrezne računovodske informacije so tako osnova za razvoj in doseganje dobrih in uspešnih poslovnih rezultatov, so tudi prva poslovna pomoč.

Uspešen računovodski servis stremi k temu, da so njegovi naročniki uspešni, je desna roka poslovnih odločitev in dolgoročnega razvoja.


Računovodske storitve zajemajo:


Računovodske in svetovalske storitve opravljamo
za različne organizacijske oblike:

Struktura lastništva družb z omejeno odgovornostjo je različna, sodelovanje pa je povezano tudi z družbami, ki imajo svoja matična podjetja v tujini, ali pa so lastniki tujci oz. fizične osebe. Pretežni del tujine v lastništvu je povezan z nemško govorečim območjem; to so Avstrija, Nemčija in Švica.


Naši naročniki

Naši naročniki opravljajo različne storitve. Delujejo pa predvsem na področju: