SVETOVANJE & OPTIMIZACIJA POSLOVANJA

Davčno, poslovno in finančno svetovanje.


Vsako od teh področij, v poslovnem centru FIRST Murska Sobota, pokriva strokovno podkovan kader, ki vam omogoča najboljše rešitve za vaše podjetje in nenazadnje vaš posel.

DAVČNO SVETOVANJE

Posledica davčnega svetovanja je optimizacija davčnega bremena v okviru veljavnih pravil. Načrtovanje davčnih ciljev zmanjšuje davčna tveganja in je eden od bistvenih delov poslovne politike vsakega poslovnega subjekta.

Davčno svetovanje in izvajanje opravljamo:

POSLOVNO SVETOVANJE

Kadar želi podjetje doseči višje cilje, ob tem pa tudi boljše poslovne rezultate, se odloči za malo več, kot le za osnovni koncept poslovanja.

Da boste imeli dober pregled nad svojim poslovanjem, in si zastavljali nove cilje, vam pomagamo pri:

FINANČNO SVETOVANJE

Za podjetje je pomembno, da ve, s kom posluje in do kje je posojilno sposobno.

Vsaka poslovna odločitev ima posledico v denarnih tokovih, zato vam svetujemo in pomagamo pri:

OPTIMIZACIJA POSLOVNIH PROCESOV

Fleksibilnost, optimalnost in prilagodljivost – osnove dobre optimizacije poslovnih procesov.


V današnjem hitro spreminjajočem se poslovnem svetu so fleksibilnost, optimalnost in prilagodljivost pomembna izhodišča za uspešno poslovanje in obstoj organizacij.

Nenehno izboljševanje poslovnih procesov (optimalno zniževanje stroškov organizacije, skrajševanje časa in izboljševanje kakovosti) vam omogoča konkurenčno prednost in preživetje na trgu.

Poslovni center FIRST Murska Sobota družbam nudi pomoč pri vzpostavitvi standardov in certifikatov kakovosti – Sistem vodenja kakovosti ISO 9001, Certifikat SIQ za Sistem vodenja.

Optimizacija poslovnih procesov je tako ključen parameter družbam, ki imajo ali si želijo pridobiti certifikate kakovosti.